Zadbaj o relacje w pracy Nowe

Specjaliści bez kompetencji społecznych nie mają przed sobą przyszłościW. Lanthaler, J. Zugmann

Znałam kiedyś osobę, która została zatrudniona na wysokie kierownicze stanowisko. Była świetnym specjalistą w swojej dziedzinie i to spowodowało, że otrzymała ofertę pracy. Mimo swej ekspertyzy, rok później już nie pracowała w firmie. Powód? Kompetencje społeczne na niewystarczającym poziomie. Nieumiejętność nawiązania skutecznych relacji w miejscu pracy, co wywoływało konflikty i nieporozumienia, których pracodawca nie chciał tolerować.

Co właściwie rozumiemy przez kompetencje społeczne? To składowa inteligencji emocjonalnej (EQ), przejawiająca się przede wszystkim empatią, czyli umiejętnością zrozumienia innych ludzi oraz zdolnością współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji. Empatia jest podstawową cechą umożliwiającą prawidłowy dialog zarówno na płaszczyźnie interpersonalnej jak i ogólnospołecznej.

Wiele osób postrzega swój rozwój zawodowy w kategoriach osiągania celu. Najpierw zadania, potem ludzie. Wizja osiągniętego celu jest na tyle kusząca, że przysłania inne, "miękkie" aspekty pracy. Możemy wtedy mieć tendencje do odkładania na później ważnej dla kolegi rozmowy, do odkładania na później odpowiedzi na ważny dla kogoś mail, do bagatelizowania ważnej dla kogoś kwestii. Efekt? Pogarszające się relacje.

Okazuje się tymczasem, że droga dochodzenia do celu jest niemniej ważna niż jego osiąganie. Pozwala korygować strategie w taki sposób, by efekt końcowy nie przesłaniał innych wartości, a także budował relacje w zespole.

Dlaczego jest ważne, aby rozwijać i wykorzystywać świadomie swoją empatię w miejscu pracy?

 • Skuteczność biznesowa - o twoim sukcesie zawodowym w 20% decydują twoje kompetencje techniczne, czyli wiedza i umiejętności w danej dziedzinie i aż w 80% twój sposób myślenia i twoja postawa! To, jak dbasz o relacje z kolegami wpłynie bezpośrednio na twój komfort pracy i twoje wyniki. Nawet jeśli osiągasz dobre rezultaty a nie dbasz o relacje, wcześniej czy później stanie to na drodze do rozwoju Twojej kariery.
 • Motywacja do pracy - dobra atmosfera w miejscu pracy jest tym czynnikiem, który potrafi spowodować, że nawet kiedy inne składowe zawodzą, decydujemy się pozostać w firmie. Badania dowodzą, że relacje w pracy są silniejszym czynnikiem motywującym niż pensja.
 • Radzenie sobie z niepowodzeniami - dzięki dobrym relacjom w miejscu pracy lepiej radzimy sobie z ewentualnymi porażkami. Możemy liczyć na wsparcie i zrozumienie kolegów, mamy poczucie przynależności, nie czujemy się osamotnieni ze swoim problemem.
 • Dostęp do informacji – utrzymanie dobrych relacji umożliwia dostęp do informacji i wymianę myśli, dzięki temu pobudzenie kreatywności w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań, co ma oczywisty wpływ na skuteczność w biznesie i osiąganie celów.
 • Zdrowie - jakość relacji w pracy jest ważna nie tylko w kontekście powodzenia zawodowego, ale także ma znaczenie dla naszego dobrostanu. Przytoczę badania, jakie prowadzili psychologowie z Harvardu przez 20 lat. W świetle tych badań dobre relacje ze współpracownikami przekładają się na zdrowsze i tym samym – dłuższe życie. Po przebadaniu 820 pracowników i ich relacji z kolegami zza biurka naukowcy wykazali, że dobre relacje w pracy są ważnym czynnikiem wpływającym na długość życia.
 • Work-life balance - dzięki dbaniu o relacje w miejscu pracy w mniejszym stopniu przenosimy do naszych domów problemy z pracy i możemy w większym stopniu skupić się na życiu domowym. To powoduje, że mamy poczucie większego panowania nad naszym życiem zawodowym i prywatnym.

Zapytasz, jak to zrobić przy obecnym nadmiarze pracy, setkach maili spływających codziennie? Jak skupić się na wartościowych kontaktach z kolegami, kiedy w naszej głowie kłębią się problemy do rozwiązania?

 • Podstawowa zasada brzmi: Ludzie zwracają się do nas ze sprawami, które są dla nich ważne. Zrozumienie i uszanowanie tej zasady, to właśnie przejaw zastosowania inteligencji emocjonalnej.
 • Kiedy prowadzimy rozmowę, skupmy się na tej czynności  w 100%. Postarajmy się okazać szacunek naszemu rozmówcy i spokojnie wysłuchać, co chce nam przekazać. Jeśli sprawa wymaga dłużej rozmowy, zaproponujmy dogodny termin.
 • Kiedy ktoś zwraca się do nas z pytaniem lub prośbą, zawsze warto dopytać co dla naszego rozmówcy jest najistotniejsze i czego konkretnie  od nas oczekuje? Już samo to podejście pomoże wyjaśnić wiele spraw i uniknąć kolejnych maili i ponagleń.
 • Kiedy jesteśmy proszeni o podjęcie konkretnych działań, dopytajmy o to, jak pilna i ważna jest sprawa. Zadbajmy o swój komfort poprzez ustalenie ram czasowych.
 • Jeśli wiemy, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w ciągu 24h na maila, ustawmy na komunikatorze informację o tym, kiedy na maila odpowiemy.
 • Pamiętajmy o docenianiu wysiłków innych, nawet jeśli dotyczy to drobnych, naszym zdaniem spraw. Docenienie, zauważenie wysiłku czy pochwała niewiele kosztują a przynoszą wspaniałe rezultaty.
 • I ostatnia zasada, niemniej ważna od poprzednich – jeśli o czymś ważnym  zapomnimy, nie dopatrzymy czegoś, pamiętajmy o magicznym słowie przepraszam.

Nasza rola w tworzeniu dobrej atmosfery w pracy jest ogromna. Każdy kontakt i każda relacja jest ważna. Jakość relacji, jak składowe części puzzli, tworzy w sumie kulturę organizacji, w której pracujemy.           

Pamiętajmy o tym, jak wiele dobrego wynika z dbania o relacje w miejscu pracy. W czasach kiedy nasze życie przyspiesza z każdym rokiem, a oczekiwania wobec pracowników są coraz większe, dobre relacje w pracy pozwolą zachować tak przez wszystkich pożądany balans i poczucie komfortu, które jest konieczne, abyśmy przez dłuższy czas mogli efektywnie pracować i cieszyć się tym, co robimy.

Paulina Barnaś

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności