Narzędzia

Hogan Assessment Systems ® to system diagnozy pozwalający na określenie mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości. Są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji. W skład pakietu Hogan Assessment Systems wchodzą trzy uzupełniające się narzędzia:

  • Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI
  • Badanie Rozwojowe Hogana HDS
  • Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI

Testy Hogan mają wysokie własności psychometryczne, w tym normy opracowane dla polskiej populacji obejmujące kilkutysięczną próbę dorosłych pracujących respondentów reprezentujących różne branże i stanowiska.

 

Model osobowości persolog ® jest dziś znany w ponad 50 krajach, poddawany badaniom naukowym i stale udoskonalany. Na chwilę obecną narzędzia persolog® są dostępne w 28 językach, m.in. polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, a nawet chińskim. Z tego względu w jednym szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posługujące się kilkoma różnymi językami, co jest szczególnym atutem w rozwoju zespołów międzynarodowych firm i korporacji.

Model osobowości persolog ® zapewnia szeroki zakres tematów szkoleniowych dzięki bogatej ofercie specjalistycznych narzędzi:

  • Trening osobowości persolog ®
  • Profil zachowań persolog ®
  • Strategia sprzedaży i obsługi klienta
  • Strategia rozmów telefonicznych
  • Trening zespołów i management konfliktów
  • Zarządzanie sobą w czasie

 

Model osobowości persolog ® on-line

Profil osobowości persolog ® on-line - poznaj swoją osobowość i zdobądź jej realistyczny obraz, sprawdź jak jesteś postrzegany przez otoczenie, do jakiej pracy masz predyspozycje oraz odkryj swoje zdolności w obszarach takich jak przywództwo oraz zarządzanie.

Profil zarządzania sobą w czasie on-line - zainwestuj 20 minut, a otrzymasz narzędzie do efektywnego wykorzystania czasu. Twój indywidualny raport zawiera analizę związanych z zarządzaniem czasem zachowań (także pod presją) oraz Twoich celów i priorytetów. Twój osobisty bilans czasu pozwoli Ci na dokonanie koniecznych zmian krok po kroku. Przekonaj się, że warto, czytając przykładowy raport, który możesz ściągnąć bezpłatnie. Po przeczytaniu podejmij decyzje zakupu kodu dostępu oraz dokonaj płatności drogą elektroniczną. Po wypełnieniu kwestionariuszy otrzymasz raport Twojego zarządzania sobą w czasie, dzięki któremu poprawisz efektywność działania.

 

Voices ® 360 ° powered by Lominger (raport wyłącznie w języku angielskim)

VOICES® is Lominger’s research-based and experience-tested solution for delivering 360° feedback that helps career-minded people to succeed. VOICES® uses Lominger International’s LEADERSHIP ARCHITECT® Competencies (characteristics generally considered beneficial to career success) and/or Career Stallers and Stoppers (characteristics generally considered harmful to career success) as the foundation by which important development plans are created.

 

PCSI ® Kwestionariusz Osobistych Stylów Coachingowych

PSCI to narzędzie, które pomaga liderom, menedżerom i coachom zrozumieć, jak można się łatwiej komunikować w różnego typu relacjach (zespołowych, podczas wykonywania projektu itp.). Narzędzie bada cztery style PCSI i rozwija świadomość tego, jak te style przejawiają się w środowisku pracy. Pomaga to liderom, menedżerom i coachom dostosować swoje style do współpracowników i klientów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności