Action learning

Proponujemy Państwu wdrożenie Action Learning jako metody, która tworzy w organizacji  środowisko uczenia się w działaniu i oparta jest na samodzielności, niezależności i odpowiedzialności zespołu bądź zespołów.

Uczenie się poprzez Action Learning zakłada, że każdy człowiek ma pewną wiedzę w  dziedzinie, którą zajmuje się w praktyce, a więc może mieć dużo do zaoferowania innym. Jasne jest, że wielu ludzi chętnie skorzysta z okazji, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami, dlatego w ostatnich latach metoda Action Learning staje się coraz bardziej popularna.

Zasadą uczenia się w działaniu jest zasada: "prawdziwe problemy, skuteczne rozwiązania" i takie kwestie stanowią tematy rozpatrywane podczas spotkań zespołów Action Learning.

Krótka charakterystyka zespołu Action Learning:

 • W skład zespołu wchodzi 5-6 osób, jest on stały
 • Spotkania odbywają się co kilka tygodni, są regularne
 • Zazwyczaj odbywa się minimum 5 spotkań zespołu
 • Wszyscy członkowie zespołu akceptują podstawowe reguły działania
 • Członkowie zespołu dysponują zróżnicowanym doświadczeniem
 • Każdy z członków zespołu ma w trakcie spotkania swój "czas antenowy" (max. 1 godzina), kiedy pozostali pracują na jego rzecz
 • Jeden z członków zespołu pełni w trakcie spotkań rolę facylitatora

Kiedy Action Learning jest szczególnie przydatny?

 • Kiedy członkowie zespołu aby odnieść sukces muszą zacząć pracować w inny niż dotąd sposób 
 • W sytuacji wyzwań i zmian w organizacji
 • W przypadku znaczących zmian w zespole
 • Kiedy trzeba uruchomić nowe sposoby myślenia i potencjał członków zespołu 
 • Kiedy trzeba poprawić jakość przywództwa liderów
 • Kiedy trzeba poprawić komunikację, rozwiązać mniej znaczący problem wewnątrz zespołu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności