Facylitacja

Facylitacja pracy zespołu to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich jego członków, która jest niezależna i neutralna w stosunku do zespołu oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, prowadzi proces pracy zespołu tak, aby:

 • Podnieść efektywność zespołu i każdego jego członka;
 • Pomóc grupie zidentyfikować i  rozwiązywać problemy;
 • Wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji.

Facylitator to osoba, która wspiera zespół lub grupę w wypracowywaniu innowacyjnych i twórczych rozwiązań. Jego zadaniem jest skonstruowanie takiego procesu facylitacyjnego, aby jego uczestnicy w najbardziej optymalny sposób wykorzystali swój potencjał do osiągnięcia postawionego przed nimi celu.

W procesie facylitacji udział biorą trzy strony:

 • Facylitator odpowiedzialny za proces;
 • Zespół, którego rolą jest wypracowanie rozwiązań;
 • Lider zadania odpowiedzialny za ocenę merytoryczną rozwiązania.

Facylitacja opiera się na bardzo różnorodnych metodach i technikach pracy grupowej, stosowanych w zależności od celu spotkania. 

Facylitację wykorzystujemy m.in. do:

 • Tworzenia strategii np. strategii sprzedaży, strategii wdrożenia produktu;
 • Planowania np. ścieżek karier, rozwoju;
 • Dzielenia się dobrymi praktykami wewnątrz zespołu lub organizacji;
 • Generowania pomysłów;
 • Poszukiwania np. aliansów biznesowych, nowych klientów;

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności