Team Coaching

Team Coaching (Coaching zespołowy) jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów w dokonywaniu zmian w celu osiągania zakładanego poziomu efektywności, w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań. Jest to proces wzmacniania grup w realizacji ich celów, oraz doskonalenia kompetencji w obszarach przez nich wybranych.

Metoda ta oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami grupy a Team Coachem.

Najczęściej Team Coaching jest kilkumiesięcznym procesem, w trakcie którego zespół wyznacza dla siebie cel i konsekwentnie dąży do jego realizacji. Możliwe są także jednorazowe spotkania całego zespołu poświęcone rozwiązaniu bieżącego problemu lub omówieniu pojedynczego zagadnienia.

Rolą Team Coacha jest raczej towarzyszenie zespołowi, czyli uświadamianie zachodzących procesów, dawanie feedbacku, pokazywanie odmiennych perspektyw postrzegania, aniżeli dawanie gotowych recept i przepisów. Zmiany są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami. 

Założenie, jakie tkwi u podstaw takiego sposobu pracy mówi, że każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi, z pomocą Team Coacha, dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności.

Team Coaching może być stosowany jako działanie rozwojowe lub działanie interwencyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki i  Polityką prywatności